Praktijkregels

Wijzigingen in uw gegevens:
Bij wijzigingen in uw situatie of voor het verzetten van afspraken kunt u de praktijk telefonisch, via het contactformulier op de website of via info@fysiopraktijkveluwsepoort.nl bereiken.
 
Voor de behandeling graag plaatsnemen in de wachtruimte.
 
tijdens de eerste behandeling graag uw verzekeringspas meebrengen.
 
Gelieve een badlaken mee te nemen naar elke behandeling.
 
De overeengekomen behandeltijd, die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
 
Ga zorgvuldig om met geleende spullen. 
In de wachtkamer ligt een folder “Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut”, deze is ook te lezen op de website, evenals het privacyreglement. U kunt dit ook opvragen bij uw behandelend fysiotherapeut.
 
Tarieven fysiotherapie: 
 1. Zitting fysiotherapie: € 30,-
 2. Zitting kinderfysiotherapie: € 40,-
 3. Zitting manuele therapie: € 40,-
 4. Zitting oedeemtherapie: € 40,-
 5. Intake en/of zitting haptotherapie: € 80,00
 6. Intake en onderzoek na verwijzing: € 40,-
 7. Screening: € 10,-
 8. Intake en onderzoek na screening: € 40,-
 9. Instructie/ overleg ouders van de patiënt: € 40,-
 10. Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport: € 30,-
 11. Eenvoudige rapporten: € 30,-
 12. Meer gecompliceerde rapporten: € 60,-
 13. Lange zitting voor complexe zorgvragen: € 60,-
 14. Telefonische zitting: € 10,00
 15. Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek: € 50,-
 16. Niet nagekomen afspraak: € 30,-
 17. Toeslag behandeling aan huis: € 12,00
 18. Toeslag behandeling in inrichting: € 6,00
Fitness:
 1. 1 x per week € 30,- per maand
 2. 2 x per week € 40,- per maand
 3. 3 x per week € 50,- per maand