De geriatriefysiotherapeut

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut).
 
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.
 
De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.
 
Patiënten worden in de praktijk behandeld en als dat niet mogelijk is ook aan huis of in het verzorgingshuis.
 
Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen Geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.
 
Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post HBO of masteropleiding Geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg.
 
Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, kan men na de twaalfde behandeling meestal in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe geriatriefysiotherapie wordt vergoed.
 
Er wordt samengewerkt met Buurtzorg, in “Buurtzorg Plus” samen met ergotherapeuten Birgit Engelshoven en Jeannet Scheffer.
 
Onze geriatrie fysiotherapeute is Ilona Rutten.