Longrevalidatie

Binnen Fysiopraktijk Veluwse Poort bieden wij een revalidatieprogramma
voor longpatiënten aan. Voor patiënten met diverse aandoeningen,
bijvoorbeeld (inspannings)astma, COPD, chronische bronchitis of
longemfyseem kan het van belang zijn om een longrevalidatieprogramma te
volgen. Ook na herstel van een operatie of na een exacerbatie - oftewel
longaanval - is longrevalidatie van belang. Meestal wordt u door de
longarts of huisarts doorverwezen naar de hiervoor gespecialiseerde
fysiotherapeut. Na een fysiotherapeutisch onderzoek wordt in overleg met
u een geschikt trainingsprogramma bepaald.

Het longrevalidatieprogramma richt zich onder andere op:

- onderhouden en/of vergroten van het inspanningsvermogen;

- het leren kennen en omgaan met fysieke grenzen;

- herwinnen van zelfvertrouwen;

- inzicht krijgen in de aard van de longaandoening en de risicofactoren
in combinatie met de leefstijl.